Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή 6-8 ατόμων. Επίσης μαθήματα γίνονται και σε γκρουπ 2-3 μαθητών και ατομικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις των μαθητών και των γονιών τους.