Γιατί να μάθω Γερμανικά?

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι της Ευρώπης ως μητρική, καθώς ομιλούνται στη Γερμανία, Αυστρία, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελβετίας αλλά και στο Λουξεμβούργο.

 Η άνοδος των Γερμανικών

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανάγκη διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες. Η ένταξη στην Ευρωπαική Ένωση, οι σπουδές στη Γερμανία, η διευρυνόμενη οικονομική συνεργασία καθώς και η αύξηση κινητικότητας των πληθυσμών λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχει οδηγήσει ακόμη περισσότερους ενήλικες στο να επιλέγουν τη Γερμανική σαν δεύτερη γλώσσα. Το κέντρο ξένων γλωσσών PolyGLOT, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες διοργανώνει προγράμματα εκμάθησης - πιστοποίησης της Γερμανικής γλώσσας.