Ορισμός Του Συνδρόμου

Η διαταραχή Asperger ή όπως αλλιώς αναφέρεται το σύνδρομο Asperger, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, δυσκολίες στον συντονισμό και στη συγκέντρωση, περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων αλλά φυσιολογική νοημοσύνη και επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες, ειδικότερα όσον αφορά το λεξιλόγιο και τη γραμματική. Το σύνδρομο Asperger ανήκει σε ένα φάσμα διαταραχών που ονομάζονται Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και όπου, σύμφωνα με το DSM-IV-TRTM (Εκδόσεις Λίτσα, 2004), περιλαμβάνονται επίσης η Αυτιστική Διαταραχή, η Διαταραχή Rett, η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή, η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς. Όλοι οι τύποι των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι νευρολογικές διαταραχές και είναι συνήθως ορατές περίπου στα 3 έτη.

Το άτομο που φέρει τα χαρακτηριστικά του Asperger, ενώ δεν εμφανίζει σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας, εμφανίζει δυσκολίες στην κατανόηση των λεπτών αποχρώσεων των νοημάτων μιας συζήτησης, όπως είναι η ειρωνεία ή το χιούμορ. Επίσης, ενώ πολλά άτομα με Αυτισμό έχουν νοητική καθυστέρηση, τα άτομα με σύνδρομο Asperger διαθέτουν φυσιολογική ή ακόμη και πάνω του μέσου όρου νοημοσύνη. Ο πληθυσμός των ατόμων με το σύνδρομο είναι ιδιαίτερα ετερογενής αφού διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από όσο μοιάζουν.

Μοιράσου το

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?