Γιατί να μάθω Ιταλικά?

Τα Ιταλικά αποτελούν μία από τις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Ευρώπη. Εφόσον η Ιταλία είναι μία χώρα με ανεπτυγμένη οικονομία, η Ιταλική γλώσσα θεωρείται προσόν στην αγορά εργασίας. Λόγω των εμπορικών, οικονομικών και τουριστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, το να μπορεί κάποιος να μιλάει Ιταλικά στις μέρες μας θεωρείται πλεονέκτημα. Επιπλέον, η Ιταλία είναι μια χώρα που προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές υψηλού επιπέδου και πολλοί είναι εκείνοι που την προτιμούν μεταξύ των χωρών του εξωτερικού για σπουδές.