Στο ΚΞΓ PolyGLOT διδάσκονται Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά δηλαδή οι γλώσσες που έχει μελετήσει η ιδιοκτήτρια του και γι' αυτόν τον λόγο είναι σε θέση να επεξεργάζεται κάθε χρόνο τα προγράμματα σπουδών για τα οποία είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνη. Τα προγράμματα σπουδών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Κάθε χρόνο δημιουργούνται καινούργια προγράμματα βάσει νέων εκδόσεων και διαδραστικού υλικού που διαθέτουν οι εκδοτικοί οίκοι. Η επιλογή σωστών βιβλίων σε συνδιασμό με σωστό διαδραστικό υλικό είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή εξέλιξη της ύλης. Επιπλέον το ΚΞΓ PolyGLOT δεσμεύεται στην ολοκλήρωση της ύλης. Αυτό σημαίνει οτι εξαντλούμε την ύλη και δεν αφήνουμε κενά στους μαθητές μας. Η δέσμευση μας λοιπον είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ακόμα κι αν χρειαστεί να συνεχισουμε και πέραν της διδακτικής χρονιάς, χωρίς επιπλέον κόστος για τον μαθητή.